Biura informacji gospodarczej i kredytowej.

Biura informacji gospodarczej i kredytowej powstały w celu ograniczania wpływu i zwalczania nierzetelnych przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się ze swoich należności w stosunku do kontrahentów. Równie istotną ich zaletą jest fakt, że dzięki swej działalności odciążają one pracę sądów i komorników.

Sama możliwość wpisania na listę dłużników w takim rejestrze działa mobilizująco na nieuczciwych przedsiębiorców i powoduje, że szybciej spłacają swoje długi. Przy czym trzeba zaznaczyć, że tego rodzaju biura nie prowadzą w żadnym wypadku działalności windykacyjnej. Jedynie po przez upublicznienie informacji walczą z nieuczciwością.

Biura informacji gospodarczej udostępniają informacji dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców, zgodnie z przyjętą 14 lutego 2003 roku ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych. Przedmiotem działalności takiego biura jest pośredniczenie w udostępnianiu informacji, które polega na przyjmowaniu ich od przedsiębiorców, przechowywaniu tych informacji i ich ujawnianiu.

Procedura podpisania umowy między biurem a klientem, którym może być jedynie podmiot gospodarczy, zawiera w sobie:

  • Wypełnienie umowy wraz z podpisaniem i przesłaniem jej do biura
  • Przesłanie zaświadczenia o wpisaniu firmy do Krajowego Rejestru Sądowego lub dołączenie potwierdzenia o wpisie do ewidencji gospodarczej
  • Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i REGON

Po zatwierdzeniu umowy przesłanej przez klienta, biuro przesyła egzemplarz podpisanej przez siebie umowy wraz z nadanym mu numerem identyfikacyjnym i hasłem dostępu do bazy. Dzięki temu będzie możliwe korzystanie z zasobów udostępnianych przez biuro informacji gospodarczej.

Tak jak biuro informacji gospodarczej ma chronić przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, tak biuro informacji kredytowej za swój cel stawia sobie stworzenie efektywnego systemu, który będzie przechowywał i udostępniał innym bankom informacje na temat historii kredytowej klientów banków. Banki mają zgodnie z zatwierdzonym prawem bankowym obowiązek oceniania swoich klientów pod względem ich zdolności do spłaty kredytu a tym samym ustalać ryzyko związane z jego przyznaniem. Cała procedura nie tylko chroni banki przed nieuczciwymi kredytobiorcami, ale i przyspiesza samą procedurę przyznawania kredytów. Dzięki niej klient jest zwolniony z przedstawiania szeregu zaświadczeń o jego zobowiązaniach, co oszczędza jego czas oraz pieniądze.

Bezpieczeństwo wszelkich informacji gromadzonych przez banki gwarantowane jest na mocy prawa bankowego za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz procedur zewnętrznych jak i wewnętrznych.