Firmy windykacyjne

Przyjęcie sprawy przez firmę windykacyjną poprzedzone jest staranną i skrupulatną analizą, która ma pozwolić na dobranie odpowiednich narzędzi windykacyjnych z uwzględnieniem podstawowych elementów tego procesu, czyli:

  • Produktu jaki jest przekazany do windykacji, np. kredyt
  • Rodzaj dłużnika
  • Status prawny prowadzonej sprawy np. czy podlega egzekucji komorniczej
  • Długość przeterminowania spłaty zadłużenia
  • Wysokość należności
  • Szczegółowe oczekiwania wnioskodawcy

Proces odzyskiwania długu jest ustalany indywidualnie ze zleceniodawcą. W zakres działań firmy windykacyjnej wchodzi ustalenie częstotliwości wykonywania kontaktów telefonicznych z dłużnikiem, listów a także wizyt samych negocjatorów. Klient ma możliwość na bieżąco śledzić cykl postępowania windykacyjnego.

Zobacz cele windykacji pozasądowejWróć