Cele windykacji

Za główne cele windykacja pozasądowa sobie stawia:

  • Podstawowym i pierwszorzędnym celem jest odzyskanie zaległej kwoty w jak najkrótszym czasie
  • Uzyskanie informacji o dłużniku a zwłaszcza o jego kondycji finansowej oraz czy posiada on zobowiązania finansowe wobec innych kontrahentów
  • Kontrolowanie liczby dłużników klienta
  • Odzyskanie długu zwłaszcza w przypadku dłużników wobec których inne metody ściągnięcia należności okazywały się nieskuteczne
  • Wprowadzanie intensywnych, systematycznych działań windykacyjnych, które stale będą monitorować zadłużenie i doprowadzą do regularnych jego spłat

Wróć